CykloProjekt_logo

Strona internetowa CykloProjektu

Z przyjemnością informujemy, że została uruchomiona oficjalna strona internetowa projektu pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” (realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Serdecznie zapraszamy na:  www.cykloprojekt.irt.wroc.pl .

Na stronie będą zamieszczane informacje o  postępach w pracach projektowych i bieżących wydarzeniach.