okładka_www_pl_01

Koncepcja przebiegu trasy rowerowej ER3b wzdłuż Nysy Łużyckiej

Miło nam poinformować, że Instytut Rozwoju Terytorialnego opracował „Koncepcję przebiegu trasy rowerowej ER3b” na zlecenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, w ramach projektu „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”(finansowanego ze środków programu Interreg Polska- Saksonia przez Instytut Rozwoju Terytorialnego).

Celem opracowania było wskazanie szczegółowego przebiegu głównej trasy rowerowej ER3b biegnącej wzdłuż Nysy Łużyckiej po polskiej stronie – na odcinku od granicy województwa lubuskiego do granicy z gminą Bogatynia o długości ok. 60 km (z wariantem alternatywnym).

Oprócz przebiegu głównego trasy ER3b, opracowanie wskazuje:

  • przebieg alternatywny,
  • propozycje lokalizacji miejsc obsługi rowerzystów,
  • łączniki ze stroną niemiecką (szlakiem Oder-Neisse-Radweg) i czeską,
  • łączniki z lokalnymi atrakcjami turystycznymi,
  • łączniki z węzłami transportu publicznego oraz istniejącymi trasami rowerowymi niższego rzędu.

Niniejsza koncepcja zawiera szereg analiz, w tym: analizę społeczno-gospodarczą, transportową, przyrodniczo-kulturową, planistyczną, struktury własności gruntów oraz ekonomiczną.

Przebiegi trasy głównej oraz łączników zostały szczegółowo opracowane na mapach zasadniczych w skali 1:1000.

DO POBRANIA:

  • WERSJA POLSKA

Dokument w polskiej wersji językowej

Karty gmin_załącznik do polskiej wersji dokumentu

  • WERSJA NIEMIECKA

Dokument w niemieckiej wersji językowej