• kid-124501_1280

    Edukacja i promocja

    Z popularyzacją ruchu rowerowego nieodłącznie związana jest edukacja i promocja. Ich celem jest uświadomienie korzyści płynących z użytkowania roweru, zarówno jako środka transportu jak i narzędzia rekreacji. Szerokie propagowaniu aktywnego modelu życia, rozpowszechnianie zasad bezpieczeństwa ruchu rowerowego, wiedzy o korzyściach zdrowotnych i ekologicznej roli ruchu rowerowego jest równie istotne jak działania planistyczne i infrastrukturalne. Należy […]