Ankieta dot. usług przy trasach rowerowych

W ramach wspierania badań dot. rozwoju ruchu rowerowego, zachęcamy do wypełnienia i rozpowszechnienia ankiety https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGGvdn4OqhdKRBwG7qB0VUxSEUhzo3MTUx2INARDdMtL1Htw/viewform.

Ankieta jest realizowana jako element pracy dyplomowej pt. „Analiza dostępności usług turystycznych przy modernizowanych trasach rowerowych w Dolinie Baryczy”.  Celem badania jest określenie oczekiwań, potrzeb oraz możliwości respondentów – rowerzystów. Praca realizowana jest przez studentkę studiów magisterskich Geodezja i Kartografia na Politechnice Wrocławskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, gdyż Państwa zdanie jest istotne dla rozwoju turystyki rowerowej w Dolinie Baryczy i na Dolnym Śląsku.