• etzt2015

    Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – zapraszamy do udziału!

    Zachęcamy przedstawicieli miast i gmin z województwa dolnośląskiego do wzięcie udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu, który będzie się w dniach 16-22 września 2017 roku. Kampania promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny. Tematem przewodnim w 2017 roku jest „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”. Kulminacyjnym wydarzeniem jest […]

  • shutterstock_76452571

    DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA PRZYJĘTA !!!

    Mamy przyjemność poinformować Państwa, że dokument Dolnośląskiej Polityki Rowerowej został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3847/V/17 w dniu 31 maja 2017 r. Uchwalając Dolnośląską Politykę Rowerową (DPR) samorząd województwa zobowiązał się do prowadzenia w regionie działań koordynujących, obejmujących m.in. elementy planistyczne, projektowe, edukacyjne, promocyjne, organizacyjne i realizacyjne. Liczymy, że dokument ten będzie impulsem do długofalowego planowania działań […]