• bicycle-path-491313

    Finansowanie budowy tras rowerowych na Dolnym Śląsku

    W związku z realizacją Dolnośląskiej Polityki Rowerowej, chcieliśmy poinformować o możliwościach uzyskania dofinansowania na budowę tras rowerowych oraz działania miękkie. Finansowanie infrastruktury rowerowej jest możliwe z: ·         Regionalnego Programu Operacyjnego – Wsparcie infrastruktury rowerowej ze środków RPO WD 2014-2020, ·         Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast opracowanie polityk, planów, strategii i projektów pilotażowych wraz z partnerami zagranicznymi […]