• 10840272_sneizka-z-krzyznej

    Start projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”

    Drodzy Państwo, 14 lutego 2017 r. (piękna data na start projektu ;)) w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego odbyło się Pierwsze spotkanie Partnerów projektu pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt realizowany jest przez 9 polskich i czeskich partnerów, w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu […]