• shutterstock_76667554_obciety mocniej

    ODRZAŃSKA DROGA ROWEROWA – Koncepcja przebiegu trasy (ODR)

    Prezentujemy Państwu kolejne opracowanie, będące pilotażowym projektem Dolnośląskiej Polityki Rowerowej (DPR) – ODRZAŃSKA DROGA ROWEROWA – Koncepcja przebiegu trasy (ODR). Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 2256/V/16 w dniu 2 czerwca 2016r. Celem opracowania, wykonanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego i ekspertów w osobach Radka Lesisza i Daniela Chojnackiego, było wyznaczenie przebiegu, pięknej krajobrazowo, […]