• bike-427954_1280

    Inwentaryzacja

    Instytut Rozwoju Terytorialnego, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego prowadzi obecnie prace nad Koncepcją systemu głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego, która jest integralną częścią Dolnośląskiej Polityki Rowerowej i będzie wsparciem regionu dla prowadzonych działań planistycznych i inwestycyjnych na poziomie lokalnym. Podstawą tych działań będzie rzetelna informacja o istniejącej i planowanej infrastrukturze rowerowej w regionie. W związku […]