• 2015-11-18_DRP_euroregion Glacensis

    Spotkanie z Euroregionem Glacensis

    W dniu 18 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne, mające na celu przedstawienie produktów projektu „Dolnośląskiej Polityki Rowerowej” (DPR), w tym założeń „Koncepcji rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”. Spotkanie było zorganizowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego i Euroregion Glacensis w Obiekcie Wielki Kleszcz, w Twierdzy Kłodzkiej.     „Dolnośląska Polityka Rowerowa” – narzędzie Samorządu […]