• IMG_7279_przycięte

    Odrzańska Droga Rowerowa (ODR)

    Informujemy, że w dniach 20 – 22 października 2015 r. odbędzie się cykl spotkań konsultacyjnych związanych z pracami nad pilotażowym projektem długodystansowego szlaku rowerowego wzdłuż dolnośląskiego odcinka rzeki Odry – Odrzańskiej Drogi Rowerowej (ODR). W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele gmin nadodrzańskich (bezpośrednio stykających się z rz. Odrą): gminy miejskie: Wrocław, Oława, Głogów; gminy miejsko – […]