• bike-427954_1280

    Rower komunikacyjnie

    Rower powinien być nie tylko narzędziem rekreacji, ale również popularnym  środkiem transportu, wykorzystywanym do codziennych podróży mieszkańców. Priorytetem w skali regionu jest zorganizowanie od podstaw systemu transportu rowerowego w obszarze województwa dolnośląskiego. Do roku 2020, zgodnie z założeniami Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020, powinien nastąpić wzrost udziału ruchu rowerowego w strukturze podróży do 5% w regionie i […]