• kid-124501_1280

    Edukacja i promocja

    Z popularyzacją ruchu rowerowego nieodłącznie związana jest edukacja i promocja. Ich celem jest uświadomienie korzyści płynących z użytkowania roweru, zarówno jako środka transportu jak i narzędzia rekreacji. Szerokie propagowaniu aktywnego modelu życia, rozpowszechnianie zasad bezpieczeństwa ruchu rowerowego, wiedzy o korzyściach zdrowotnych i ekologicznej roli ruchu rowerowego jest równie istotne jak działania planistyczne i infrastrukturalne. Należy […]

  • Podsumowanie konsultacji samorządowych

    W ramach prac nad Dolnośląską Polityką Rowerową przeprowadzono badanie ankietowe skierowane do samorządów lokalnych województwa dolnośląskiego. Celem badania było stworzenie bazy danych istniejących oraz planowanych tras rowerowych, a także zidentyfikowanie głównych problemów i potrzeb w zakresie działań pro-rowerowych na terenie województwa. Ankiety z załącznikami graficznymi w postaci map poszczególnych gmin zostały sporządzone w wersji elektronicznej […]

  • Trzeci Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

    W dniach 22-23 września 2014 roku w Warszawie odbyła się trzecia edycja Kongresu Ruchu Rowerowego. Była to pierwsza w Polsce o tak wysokiej randze impreza poświęcona polityce rowerowej, prezentacji wielopłaszczyznowych korzyści płynącym z rozwoju ruchu rowerowego, a także ważnym zmianom w przepisach dotyczących budowy infrastruktury rowerowej. Współorganizatorem imprezy była Parlamentarna Grupa Rowerowa działająca przy Sejmie […]