• Drugi Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

    W dniach 16-17 czerwca 2014 roku w Lublinie odbył się II Kongres Ruchu Rowerowego, który poświęcony był przede wszystkim prezentacji wielopłaszczyznowych korzyści płynących z rozwoju ruchu rowerowego zarówno w aspekcie komunikacyjnym, jak również turystycznym. Odbyły się prezentacje najlepszych praktyk wdrażania polityk rowerowych i mechanizmów ich finansowania oraz prezentacje oficerów rowerowych z wiodących rowerowo miast w […]