• DolnoslaskaPolitykaRowerowa_czcionka_warianty.cdr

    Rozstrzygnięcie konkursu na logo projektu „Dolnośląska Polityka Rowerowa”

    W dniu 28 marca 2014 roku został rozstrzygnięty konkurs na logo projektu „Dolnośląska Polityka Rowerowa”. Uczestnicy I Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego zorganizowanego wspólnie przez Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz Wrocławską Inicjatywę Rowerową, wybrali większością głosów zwycięski projekt. Nagrodę główną, w postaci 2000 zł, przyznano Panu Grzegorzowi Łesiukowi, którego projekt prezentujemy poniżej. Laureatowi konkursu serdecznie gratulujemy.

  • Pierwszy Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

    W dniach 27–29 marca 2014 r. turystyka i komunikacja rowerowa były tematem przewodnim I Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego, zorganizowanego wspólnie przez Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz Wrocławską Inicjatywą Rowerową. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie najlepszych praktyk rowerowych sprawdzonych w innych regionach Europy, prezentacja wielopłaszczyznowych korzyści płynących z rozwoju ruchu rowerowego, zarówno w aspekcie komunikacyjnym jak również […]