• Założenia do Dolnośląskiej Polityki Rowerowej

    W dniu 17 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Założenia do Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014 – 2020, które opracowane zostały przez Instytut Rozwoju Terytorialnego we współpracy ze środowiskiem cyklistów i samorządami lokalnymi. Założenia stanowią pierwszy etap prac nad Dolnośląską Polityką Rowerową 2014-2020 (DPR), a ich celem jest określenie metodologii opracowania. Koordynator projektu: Aleksandra Sieradzka […]