ROZKRĘĆMY DOLNY ŚLĄSK

 

Potencjał roweru na Dolnym Śląsku to nie tylko doskonałe narzędzie turystyki, rekreacji i sportu, ale przede wszystkim stały oraz zyskujący na znaczeniu element transportu.

Celem Dolnośląskiej Polityki Rowerowej jest zmiana przyzwyczajeń transportowych dolnoślązaków, przyjęcie roweru jako pewien model życia. Dzięki kompleksowemu ujęciu wielu aspektów, chcemy zachęcić mieszkańców Dolnego Śląska do codziennego korzystania z roweru.

DPR 2014-2020 będzie dokumentem służącym realizacji regionalnego systemu transportu rowerowego oraz zarządzaniu jego rozwojem. Dokument ma, w swoim założeniu, zidentyfikować i sformułować niezbędne działania w zakresie planowania, realizacji, organizacji, promocji, edukacji, oraz monitorowania systemu transportu rowerowego na obszarze województwa dolnośląskiego. Jego realizacja nie tylko podniesie jakość życia mieszkańców województwa i pozytywnie wpłynie na stan środowiska, ale także stanie się istotnym elementem rozwoju turystyki, która w myśl Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, zwiększy znaczenie Dolnego Śląska w Polsce i Europie.

DPR będzie dokumentem cyklicznie aktualizowanym m.in. za sprawą portalu internetowego DPR.

 

Nasze priorytety to przede wszystkim:

 • zwiększenie do 10% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020 roku,
 • wzrost udziału ruchu rowerowego w strukturze podróży do 5% do 2020 roku w skali regionu,
 • stworzenie spójnego systemu infrastruktury transportu rowerowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmniejszenie o 50% ryzyka wypadków rowerowych do 2020 roku),
 • poprawa jakości życia przez zwiększenie swobody wyboru środków transportu,
 • poprawa stanu środowiska (hałas, emisja CO2),
 • rozwój turystyki i rekreacji rowerowej,
 • popularyzacja zrównoważonego transportu i budowanie powszechnej świadomości korzyści płynących z rozwoju ruchu rowerowego.

Pracami nad DPR 2014-2020, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, koordynuje Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, w ścisłej współpracy z ekspertami i środowiskiem cyklistów oraz przy aktywnym udziale samorządów lokalnych Dolnego Śląska.

Dokument adresowany jest do jednostek samorządowych województwa dolnośląskiego wszystkich szczebli. DPR 2014-2020 przyjęta zostanie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz wdrażana hierarchicznie odpowiednio do zakresu posiadanych kompetencji przez samorząd województwa oraz samorządy jednostek lokalnych.

Więcej

AKTUALNOŚCI

Zobacz co nowego w DPR

 • shutterstock_76452571

  DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA PRZYJĘTA !!!

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że dokument Dolnośląskiej Polityki Rowerowej został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3847/V/17 w dniu 31 maja 2017 r. Uchwalając Dolnośląską Politykę Rowerową (DPR) samorząd województwa zobowiązał się do prowadzenia w regionie działań koordynujących, obejmujących m.in. elementy planistyczne, projektowe, edukacyjne, promocyjne, organizacyjne i realizacyjne. Liczymy, że dokument ten będzie impulsem do długofalowego planowania działań […]

 • dfr_logo

  DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL ROWEROWY

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa na dwudniowe święto rowerzystów – DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL ROWEROWY, który odbędzie się 20 – 21 maja 2017r. w Hali Stulecia we Wrocławiu (ul. Wystawowa 1).

Wszystkie aktualności

DOŁĄCZ DO NAS

„Rozkręćmy Dolny Śląsk”

czyli wspólnie budujmy Dolnośląską Politykę Rowerową!

Rolą Marszałka Województwa jest koordynacja i wsparcie działań inwestycyjnych, ale to w Państwa gminie podejmuje się szereg działań inwestycyjnych, to w Państwa gminie powstają projekty, koncepcje, wizje rozwoju tras rowerowych. Zgłoście je do nas !

Kształt DPR opiera się na informacjach zgłoszonych przez samorządy lokalne, a naszym zadaniem jest doprowadzenie do spójności działań podejmowanych w poszczególnych jednostkach.

Udostępniamy Państwu narzędzie, które umożliwi zgłoszenie w formie elektronicznej swoich działań w różnej fazie realizacji. Narzędzie to nie wymaga kompletowania dokumentacji do tradycyjnej wysyłki, możecie to Państwo zrobić ze Swojego urzędu poprzez portal DPR. Zgłoszenie zostanie przyjęte przez administratora portalu, a następnie przetworzone w sposób umożliwiający publikację tras rowerowych w Państwa gminie na mapie Dolnego Śląska.

Marszałek Województwa zobowiązuje się, za pośrednictwem internetowego portalu DPR, do prowadzenia i udostępniania informacji o systemie tras rowerowych w całym województwie, co pozwoli Państwu:

na lepsze planowanie działań na stykach Waszych gmin, dowiązywać plany do zamierzeń sąsiadów, promować przyjęte działania związane z rozwojem tras rowerowych konsultować społecznie wdrażane pomysły.

Dolnośląska Polityka Rowerowa będzie miała realny wpływ na rozwój systemu tras rowerowych tylko z Państwa udziałem.

Liczymy na aktywną współpracę samorządów !

Więcej

PRZEŚLIJ PLIKI

Jak przygotować materiały? Zobacz wzór tabeli
Jak wysłać plik?
 1. Wciśnij przycisk wyślij plik, a następnie zarejestruj się.
 2. Na podany adres e-mail zostanie wysłane hasło.
 3. Zaloguj się.
 4. Wybierz i wgraj plik (pojedynczo).
 5. Limit wielkości pliku wynosi 32 MB.
 6. Jeśli Twój plik jest większy lub masz problem z logowaniem, możesz wysłać go mailowo na adres rower@irt.wroc.pl .
Wyślij plik

APLIKACJE DO POBRANIA

Udostępniamy Wam aplikację mobilną „MOBILE DPR”, która jest narzędziem wspomagającym proces konsultacji społecznych.

Mobile DPR będzie wykorzystywany okresowo, na potrzeby konsultacji prowadzonych przez nas konkretnych projektów, o których będziemy informować na portalu. Twoje zgłoszenia będą brane pod uwagę w procesie tworzenia koncepcji rozwoju głównych tras rowerowych w regionie.

System tras rowerowych tylko wtedy spełni Twoje oczekiwania, jeśli aktywnie włączysz się w proces jego tworzenia.

 

POBIERZ PLIKI

   Standardy-projektowe-1-733x1024

2016-03-22_DPR_Standardy projektowe-1_NEW   Okładka_Projekt

wro_incjatywa_logo

miasta_dla_rowerow_logo