ROZKRĘĆMY DOLNY ŚLĄSK

 

W ostatnich latach obserwujemy renesans ruchu rowerowego na całym świecie, który nie omija także naszego regionu. Rowery odzyskują powoli należne im miejsce w systemach transportowych, przełamując hegemonię aut, czy uzupełniając ofertę komunikacji zbiorowej. Jazda na rowerze staje się coraz popularniejszą formą rekreacji i turystyki. Z powodzeniem rozwija się biznes rowerowy.

Celem Dolnośląskiej Polityki Rowerowej jest trwała zmiana przyzwyczajeń transportowych dolnoślązaków, przyjęcie roweru jako pewien model życia. Dzięki kompleksowemu ujęciu wielu aspektów, chcemy zachęcić mieszkańców Dolnego Śląska do codziennego korzystania z roweru.

„Dolnośląska Polityka Rowerowa” to regionalny dokument, który kompleksowo ujmuje kwestie techniczne, organizacyjne, planistyczne, promocyjne, edukacyjne i finansowe, dotyczące ruchu rowerowego. Szczególnie mocno akcentuje kwestie transportowe wskazując narzędzia służącej poprawie mobilności mieszkańców regionu oraz zmianie modelu życia opartego obecnie o indywidualny transport samochodowy.

Efektem kilkuletnich prac zespołu jest dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 3847/V/17 w dniu 31 maja 2017 r., dający podstawy do kształtowania w skali całego regionu sprawnego, zintegrowanego i bezpiecznego systemu transportu rowerowego. „Dolnośląska Polityka Rowerowa” ma charakter koordynacyjny. Realizacja Polityki ma zaowocować spójnością podejmowanych w regionie działań związanych z mobilnością rowerową oraz harmonogramem dla działań inwestycyjnych, promocyjnych i edukacyjnych wdrażających dokument na poziome województwa.

Pracami nad DPR, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, koordynuje Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, w ścisłej współpracy z ekspertami i środowiskiem cyklistów oraz przy aktywnym udziale samorządów lokalnych Dolnego Śląska.

Dolnośląska Polityka Rowerowa skierowana jest do realizatorów polityki rowerowej – decydentów, urzędników, pracowników jednostek samorządowych, instytucji branżowych, projektantów, ekspertów, NGO, regionów sąsiednich, przedsiębiorców, mediów, a także do wszystkich mieszkańców regionu.

 

Więcej

AKTUALNOŚCI

Zobacz co nowego w DPR

 • okładka_www_pl_01

  Koncepcja przebiegu trasy rowerowej ER3b wzdłuż Nysy Łużyckiej

  Miło nam poinformować, że Instytut Rozwoju Terytorialnego opracował „Koncepcję przebiegu trasy rowerowej ER3b” na zlecenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, w ramach projektu „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”(finansowanego ze środków programu Interreg Polska- Saksonia przez Instytut Rozwoju Terytorialnego). Celem opracowania było wskazanie szczegółowego przebiegu głównej trasy rowerowej ER3b biegnącej wzdłuż Nysy Łużyckiej po polskiej stronie […]

 • Ankieta dot. usług przy trasach rowerowych

  W ramach wspierania badań dot. rozwoju ruchu rowerowego, zachęcamy do wypełnienia i rozpowszechnienia ankiety https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGGvdn4OqhdKRBwG7qB0VUxSEUhzo3MTUx2INARDdMtL1Htw/viewform. Ankieta jest realizowana jako element pracy dyplomowej pt. „Analiza dostępności usług turystycznych przy modernizowanych trasach rowerowych w Dolinie Baryczy”.  Celem badania jest określenie oczekiwań, potrzeb oraz możliwości respondentów – rowerzystów. Praca realizowana jest przez studentkę studiów magisterskich Geodezja i Kartografia […]

Wszystkie aktualności
 • 20180522_Sieci tras

  Uchwalenie „Koncepcji sieci głównych tras rowerowych w województwie dolnośląskim”

  Szanowni Państwo, z radością informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałą nr 5425/V/18 z dnia 29 maja 2018 r. opracowanie pt. „Koncepcja sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego” będące jednym z filarów Dolnośląskiej Polityki Rowerowej. „Koncepcja…” ma w założeniu stanowić podstawę do budowy spójnej i hierarchicznej sieci tras rowerowych w województwie dolnośląskim. W tym celu w opracowaniu zaproponowano szkielet […]

 • forum 1_m

  Rowerowe Forum Metropolitalne – RELACJA

  W pierwszy dzień Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego, 20 kwietnia br. we Wrocławskim Centrum Kongresowym, odbyło się Rowerowe Forum Metropolitalne. Wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie przez Instytut Rozwoju Terytorialnego, Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu, Towarzystwo Urbanistów Polskich o. Wrocław oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z

DOŁĄCZ DO NAS

„Rozkręćmy Dolny Śląsk”

czyli wspólnie budujmy Dolnośląską Politykę Rowerową!

Rolą Marszałka Województwa jest koordynacja i wsparcie działań inwestycyjnych, ale to w Państwa gminie podejmuje się szereg działań inwestycyjnych, to w Państwa gminie powstają projekty, koncepcje, wizje rozwoju tras rowerowych. Zgłoście je do nas !

Kształt DPR opiera się na informacjach zgłoszonych przez samorządy lokalne, a naszym zadaniem jest doprowadzenie do spójności działań podejmowanych w poszczególnych jednostkach.

Udostępniamy Państwu narzędzie, które umożliwi zgłoszenie w formie elektronicznej swoich działań w różnej fazie realizacji. Narzędzie to nie wymaga kompletowania dokumentacji do tradycyjnej wysyłki, możecie to Państwo zrobić ze Swojego urzędu poprzez portal DPR. Zgłoszenie zostanie przyjęte przez administratora portalu, a następnie przetworzone w sposób umożliwiający publikację tras rowerowych w Państwa gminie na mapie Dolnego Śląska.

Marszałek Województwa zobowiązuje się, za pośrednictwem internetowego portalu DPR, do prowadzenia i udostępniania informacji o systemie tras rowerowych w całym województwie, co pozwoli Państwu:

na lepsze planowanie działań na stykach Waszych gmin, dowiązywać plany do zamierzeń sąsiadów, promować przyjęte działania związane z rozwojem tras rowerowych konsultować społecznie wdrażane pomysły.

Dolnośląska Polityka Rowerowa będzie miała realny wpływ na rozwój systemu tras rowerowych tylko z Państwa udziałem.

Liczymy na aktywną współpracę samorządów !

Więcej

PRZEŚLIJ PLIKI

Jak przygotować materiały? Zobacz wzór tabeli
Jak wysłać plik?
 1. Wciśnij przycisk wyślij plik, a następnie zarejestruj się.
 2. Na podany adres e-mail zostanie wysłane hasło.
 3. Zaloguj się.
 4. Wybierz i wgraj plik (pojedynczo).
 5. Limit wielkości pliku wynosi 32 MB.
 6. Jeśli Twój plik jest większy lub masz problem z logowaniem, możesz wysłać go mailowo na adres rower@irt.wroc.pl .
Wyślij plik

APLIKACJE DO POBRANIA

Udostępniamy Wam aplikację mobilną „MOBILE DPR”, która jest narzędziem wspomagającym proces konsultacji społecznych.

Mobile DPR będzie wykorzystywany okresowo, na potrzeby konsultacji prowadzonych przez nas konkretnych projektów, o których będziemy informować na portalu. Twoje zgłoszenia będą brane pod uwagę w procesie tworzenia koncepcji rozwoju głównych tras rowerowych w regionie.

System tras rowerowych tylko wtedy spełni Twoje oczekiwania, jeśli aktywnie włączysz się w proces jego tworzenia.

 

POBIERZ PLIKI

     okładak_standardy

2016-03-22_DPR_Standardy projektowe-1_NEW     

okładka_www_de      okładka_www_pl

 

 

wro_incjatywa_logo

miasta_dla_rowerow_logo